Szervezeti felépítés

Informatikai Főosztály

A Főosztály feladata a NAIK informatikai működésének folyamatos és zavartalan biztosítása, az informatikai üzemeltetési tevékenység centralizált irányítású végrehajtása, ideértve az intézetekben / önálló kutatási osztályokon folyó üzemeltetési tevékenységet is. A Főosztály feladatai körében

 • kidolgozza a NAIK informatikai stratégiáját, és részt vesz annak megvalósításában;
 • részt vesz a szervezetet érintő informatikai fejlesztési projektekben;
 • biztosítja, hogy valamennyi informatikai üzemeltetési tevékenység kizárólag ellenőrzött, szabályozott módon és korszerű minőségbiztosítási elvek alapján menjen végbe, és felelős azért, hogy az adatvédelem és informatikai biztonság megfelelő szintet érjen el.

A főosztályt főosztályvezető vezeti és két osztály tartozik hozzá: a Központi Informatikai Osztály és az Intézeti Informatikai Osztály.

Központi Informatikai Osztály

Az Osztály részt vesz a NAIK informatikai stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában, a hosszú és középtávú tervekből meghatározza az adott tervidőszakra eső feladatokat, szervezi, koordinálja és végzi az alaptevékenységet támogató számítástechnikai rendszerrel kapcsolatos alkalmazásüzemeltetési tevékenységet, közreműködik az egyéb informatikai változáskezelési feladatokban.

A Központi Informatikai Osztály

 • ellátja a feladatkörének ellátásához kapcsolódó eszközök nyilvántartásának feladatait;
 • megtervezi, üzemelteti és karbantartja a fenti feladatai ellátásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat, hardver- és szoftvereszközöket;
 • üzemelteti a NAIK elektronikus alapú megjelenési felületeit (internetes WEB portál, intranetes WEB portál);
 • támogatja a központi rendszerekhez kapcsolódó licenszek tervezési és változáskövetési feladatait.

Az Osztály elvégzi az információbiztonsági dokumentációs rendszer központi infrastruktúrát érintő részének és az üzemeltetési kézikönyveknek a karbantartását valamint az intézetek / önálló kutatási osztályok informatikai munkatársait felkészíti a feladataik elvégzésére, szakmai támogatást nyújt a részükre.

Intézeti Informatikai Osztály

Az Osztály biztosítja az informatikai rendszerei működésével kapcsolatos hibakezelési „segítőszolgálat” (helpdesk) működtetését.

Az Intézeti Informatikai Osztály

 • ellátja a NAIK munkatársainak jogviszonyhoz és munkakörhöz kapcsolódó felhasználói jogosultságok kezelését;
 • tevékenységi köréhez kapcsolódóan gondozza az informatikai, logikai környezetet.
 • kezeli, kialakítja, bevezeti, elterjeszti az üzemeltetési szabványokat, módszertanokat, ajánlásokat, valamint ellenőrzi használatukat;
 • ellátja a Hivatal egységes IP alapú és analóg telefon hálózatának felügyeletével, működtetésével kapcsolatos ügyek kezelésének és a vezetékes készülékek üzemeltetésének feladatait.